Skip to content

NFC Care

Η καρδιά της λύσης βασίζεται στην ανέπαφή ταυτοποίηση του ασθενή μέσα από την τεχνολογία RFID και τη χρήση NFC υπηρεσιών.

Η λύση NFC Care προϋποθέτει τη χρήση ενός ανέπαφου ταυτοποιητή που τοποθετείται στη μορφή ενός κλασικού Βραχιολιού Ταυτοποίησης Ασθενή (ΒΤ), προγραμματίζεται άμεσα και εύκολα στη φάση εισαγωγής του ασθενούς, καλύπτει την απαίτηση ταυτόχρονης εκτύπωσης των απαραίτητων στοιχείων του ασθενή μέσω μόνιμης θερμικής εκτύπωσης και παρέχει οποιαδήποτε στιγμή τη δυνατότητα στο προσωπικό της μονάδας, να ταυτοποιήσει / αναγνωρίσει τον ασθενή, με τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου και χωρίς καμία άλλη επιπλέον απαίτηση χρήσης κάποιας αφοσιωμένης συσκευής εξοπλισμού αναγνώρισης.

Έτσι, το προσωπικό των κλινικών εγκαθιστά στο κινητό του τηλέφωνο, μια ασφαλή και ιδιαίτερα φιλική εφαρμογή (smart app), εξαιρετικά απλή στη χρήση χωρίς καμία ιδιαίτερη λειτουργική εκπαίδευση ή απαίτηση ψηφιακής δεξιότητας και μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί να διαπιστώνει άμεσα την ταυτότητα του ασθενή που διαχειρίζεται και φροντίζει.

Πως λειτουργεί η NFC Care

Η υπηρεσία ενισχύεται από τη χρήση έξυπνων βραχιολιών ενσωματωμένης τεχνολογίας παθητικών RFID και στο επίπεδο της κλίνης του ασθενή συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή αυξημένων επιπέδων ασφάλειας στη φροντίδα των ασθενών (συνδυαστικός έλεγχος κλίνης και ασθενή ιδίως κατά τις ώρες ανάπαυσης του ασθενούς).

Με αυτό το τρόπο αντιμετωπίζεται η μόνιμη ασφαλής ταυτοποίηση των ασθενών προστατεύοντας το προσωπικό από πιθανά σφάλματα, ενισχύοντας παράλληλα την εφαρμογή της ζητούμενης προσωποποιημένης φροντίδας των ασθενών που δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ή αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς ανταπόκρισης στην επικοινωνία, με το προσωπικό (ανοϊκοί, διασωληνωμένοι, υπερήλικές και ανήλικοι ασθενείς, κτλ.).

  

Για ποιους λόγους επιλέγω την NFC Care 

Η αντικατάσταση των κλασικών χάρτινων βραχιολιών ταυτοποίησης από τα Έξυπνα Βραχιόλια Ταυτοποίησης μπορεί να θεωρείται αρχικά μια πιο ακριβή λύση, όμως στη βάση κόστους – οφέλους αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για μονάδες που προσανατολίζονται σε ένα ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό και επιθυμούν τη μετάβαση τους σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών στο σύνολο τους.

Η υπηρεσία NFC Care θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη σειράς σημαντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ταυτοποίηση του ασθενή:

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνης νοσηλείας μέσα από την καταγραφή της επαφής και των ενεργειών του προσωπικού στον ασθενή για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της χορήγησης φαρμάκων και της τήρησης εφαρμογής του ατομικού συνταγολογίου ασθενών
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών ελεγχόμενης πρόσβασης των ασθενών (Access Control)
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόματης δήλωσης παρουσίας ασθενών σε συγκεκριμένα σημεία παροχής υπηρεσιών (πχ. Εργαστήρια)
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόματης δήλωσης συναίνεσης ασθενούς και ψηφιακής καταγραφής της
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών αυθεντικοποιημένης πρόσβασης σε παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που μπορείτε να προσφέρεται κατά τη νοσηλεία
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών εντοπισμού θέσης ασθενών
 • Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας και ασφάλειας νοσηλείας
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών δήλωσης κρίσιμων καταστάσεων ασθενούς (αντικατάσταση χρήσης κουμπιού αναγγελίας κινδύνου) ή κλήσης νοσηλευτικού προσωπικού

Καταλαβαίνετε πως όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν με τη χρήση συμβατικών Βραχιολιών Ταυτοποίησης, ενώ για να αποδοθούν απαιτούν το κατάλληλο υπόβαθρο ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των ασθενών με ψηφιακό τρόπο. Συνεπώς, με την επιλογή της NFC Care αποκτάτε εύκολα ένα υπόβαθρο ανάπτυξης δομημένων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να ενισχύσουν μελλοντικά και απόλυτα τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου ασθενών ως προς την εφαρμογή κανόνων ποιότητας και ασφάλειας.

Τι απαιτεί η υπηρεσία NFC Care για να λειτουργήσει;

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με τρία βασικά στοιχεία και ένα προαιρετικό.

Ως βασικά στοιχεία θεωρούνται τα NFC Βραχιόλια Ταυτοποίησης, το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και το λογισμικό που εγκαθίσταται στη μορφή εφαρμογής έξυπνου κινητού τηλεφώνου στο τηλέφωνο του προσωπικού σας. Εάν και εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να προμηθευτείτε και συσκευές θερμικής εκτύπωσης για την εκτύπωση και άλλων πληροφοριών στην ελεύθερη επιφάνεια του Βραχιολιού Ταυτοποίησης (πχ. λογότυπο νοσοκομείου, στοιχεία ασθενούς, κτλ.)

Τι είναι τα Έξυπνα Βραχιόλια Ταυτοποίησης;

Τα βραχιόλια αυτά είναι πλήρως συμβατά με τις προδιαγραφές νοσοκομειακής χρήσης. Είναι υποαλλεργικά, μίας χρήσης, κατάλληλα για κάθε σωματότυπο και εύκολα στην τοποθέτηση τους στον ασθενή, ενεργοποιούνται κατά την εισαγωγή του ασθενούς και η απενεργοποίηση τους δεν απαιτεί την παρουσία του ασθενή αφού γίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά το εξιτήριο.

Τι είναι το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης;

Πρόκειται για ένα κεντρικό λογισμικό, απλό στη χρήση του, το οποίο εγκαθίσταται σε υπολογιστή συμβατικών προδιαγραφών και μέσω αυτού ο εξουσιοδοτημένος χρήσης μπορεί να:

 • Υποστηρίξει την προσωποποίηση (personalization) και ενεργοποίηση των ΒΤ
 • Παρακολουθήσει την χρήση τους
 • Αξιοποιήσει τα δεδομένα χρήσης τους
 • Διασυνδεθεί κατάλληλα με τρίτα συστήματα του νοσοκομείου (υποσύστημα HIS για την αυτόματη λήψη της πληροφορίας εισαγωγών σε πραγματικό χρόνο και με τον κατάλληλο μηχανισμό διαλειτουργικής επικοινωνίας).

Τι είναι η συσκευή θερμικής εκτύπωσης;

Η διαδικασία εκτύπωσης είναι μια διαδικασία η οποία δεν απαιτείται για την ταυτοποίηση ενός ασθενούς που έχει ήδη λάβει το έξυπνο βραχιόλι. Παρόλα αυτά, πολλά νοσοκομεία ακολουθούν την προδιαγραφή εκτύπωσης στο ΒΤ των στοιχείων ταυτοποίησης για μεγαλύτερη ευκολία του προσωπικού ως προς τη διενέργεια της απαραίτητης ταυτοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση αυτών των εκτυπωτικών μέσων μπορεί να υποστηρίξει το προσωπικό στη εκτύπωση των καθορισμένων στοιχείων ταυτοποίησης του ασθενούς στην ελεύθερη επιφάνεια του ΒΤ.

Υπάρχουν Βραχιόλια Ταυτοποίησης κατάλληλα για όλους τους ασθενείς;

Βεβαίως και υπάρχουν. Η λύση συνοδεύεται από Βραχιόλια Ταυτοποίησης κατάλληλα για βρέφη, παιδιά και ενήλικες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για την ενίσχυση της γνώσης του προσωπικού ως προς την κρισιμότητα διαχείρισης των περιστατικών.

Γιατί η NFC Care υπερτερεί της λύσης QR-Code / barcode;

Η υπηρεσία υπερτερεί έναντι των λύσεων που κάνουν χρήση γραμμωτού κώδικα (Barcode) ή κώδικα γρήγορης ανταπόκρισης (QR-Code). Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται περισσότερος χρόνος, καλύτερες συνθήκες φωτισμού και απόσπαση της προσοχής του προσωπικού για τη διενέργεια της ταυτοποίησης. Αντιθέτως, η λύση NFC Care υπερτερεί  έναντι των παραπάνω στο γεγονός ότι διαθέτει δυνατότητα ασφαλούς καταχώρησης μεγαλύτερου όγκου κρίσιμης πληροφορίας στο ενσωματωμένο chip και διαβαθμισμένης πρόσβασης σε αυτή. Έτσι η υπηρεσία ολοκληρώνεται ακόμη και offline χωρίς την απαίτηση σύνδεσης σε δίκτυο.

Αξίζει να επενδύσω στην υπηρεσία NFC Care;

Το κόστος της υπηρεσίας μπορεί να εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερο από τις άλλες λύσεις, όμως η ωφέλειά σας από την ενσωμάτωση της υπηρεσίας είναι σημαντικά περισσότερη. Ζητήστε από την Qubiteq να σας παρουσιάσει την υπηρεσία αποτυπωμένη σε όρους κόστους – οφέλους για την περίπτωσή σας.

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται μέσα από την κινητή συσκευή του προσωπικού σας (λύση bring your own device) χωρίς να απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό ανάγνωσης.

Ποιο είναι το κόστος απόκτησης της NFC Care;

Το κόστος της NFC Care καθορίζεται από το πλήθος των NFC Βραχιολιών Ταυτοποίησης και το πλήθος των συσκευών θερμικής εκτύπωσης που είναι προαιρετικές για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Qubiteq εγκαθιστά το απαραίτητο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και την εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου χωρίς επιπλέον κόστος για τη διαχείριση των Βραχιολιών Ταυτοποίησης των ασθενών σας.

Υπάρχει κάποια εκπτωτική πολιτική της Qubiteq για τη διάθεση της NFC Care;

Οι εκπτωτική πολιτική αφορά στην αγορά μεγάλου όγκου Βραχιολιών Ταυτοποίησης ( > 50.000). Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας και ενημερωθείτε.

Πως μπορώ να κάνω κάποια παραγγελία;

Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Qubiteq τηλεφωνικά στο 211-1817900 ή στείλτε μας email και ένας συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει για κάθε απορία και αίτημά σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο