Skip to content

Σύντομο Προφίλ QUBITEQ

Η QUBITEQ (www.qubiteq.gr) είναι μία πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής και διάθεσης λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της καλύπτουν την ανάπτυξη, πώληση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με στόχο να προηγείται των διαρκών τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η QUBITEQ αναπτύσσει και προωθεί ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενη τη σημαντική τεχνογνωσία που κατέχει στη σύγκλιση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και εγγυάται την εκπλήρωση κάθε ποιοτικής και ποσοτικής προδιαγραφής ακόμη και στα πιο απαιτητικά έργα.

Η QUBITEQ παρέχει λύσεις στους τομείς της διαχείρισης ταυτότητας, ελέγχου πρόσβασης (Access Control), υγείας, ασφάλειας και διαχείρισης ασφαλών συναλλαγών, εφαρμογές καταναλωτικής πίστης, διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και λύσεις φορητότητας και “εξαρτώμενες από τη θέση” υπηρεσίες (Location-Based services), εκμεταλλευόμενη την εμπειρία που κατέχει στις τεχνολογίες έξυπνων καρτών (smart cards), στην τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας NFC (Near Field Communication) και RFID, αξιοποιώντας παράλληλα την πολυετή της εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Η QUBITEQ έχει επενδύσει στη δημιουργία, συντήρηση και παροχή on-line υπηρεσιών “με το κλειδί στο χέρι” (turnkey solutions) που φιλοξενούνται σε ασφαλή, διαρκώς ελεγχόμενα δικτυακά υπολογιστικά περιβάλλοντα, επιτρέποντας την εγκατάσταση κρίσιμων εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Συνεργασίες – Πιστοποιήσεις

Η QUBITEQ είναι μέλος του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr) και του NFC Forum (www.nfcforum.org) και αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft (Microsoft Certified Partner).

Η QUBITEQ για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και τη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών της, έχει προβεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την «Ανάπτυξη Λογισμικού και Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής», ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008.

Δραστηριότητες

Οι Δραστηριότητες της QUBITEQ συνοψίζονται στα εξής:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ολοκληρωμένων συστημάτων εξοπλισμού, λογισμικού και ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, από την ανάλυση λειτουργικών προδιαγραφών έως την τελική μελέτη εφαρμογής και την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων υλοποίησης.
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λογισμικού για κάθε σχετική εφαρμογή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, στοχεύοντας σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα και συνδυάζοντας μακρόχρονη εμπειρία στον προγραμματισμό συστημάτων και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας user interfaces.
 • Παροχή On-Line Υπηρεσιών με μοντέλο (ASP) προσφέροντας λύσεις μέσω του διαδικτύου σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες.
 • Πωλήσεις Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Μονάδες υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, περιφερειακά και υποδομή δικτύωσης) με παράλληλες υπηρεσίες εγκατάστασης & ελέγχου.
 • Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα.
 • Εκπαίδευση Χρηστών & Τεχνικών σε αντικείμενα σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρεία λύσεις.
 • Διανομή Προϊόντων σημαντικών οίκων στο χώρο πληροφορικής, έξυπνων καρτών (Smart Cards) και τηλεπικοινωνιών, σχετικών με τις παρεχόμενες από την εταιρεία λύσεις.
 • Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα από το 1997.
Πεδία Εφαρμογών
 • Κινητή Τηλεφωνία με την παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (VAS) σε συγκεκριμένους κλάδους.
 • Εφαρμογές Εμπορικής Πίστης (Loyalty) με χρήση Έξυπνων Καρτών (Smart Cards) και παρεμφερών μέσων.
 • Λύσεις Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) και Ασφάλειας με χρήση ειδικών Έξυπνων Καρτών 
 • Εφαρμογές Ασφάλισης και Υγείας με τη σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλών μοντέλων για τη διαχείριση ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων 
 • Λύσεις διαχείρισης ηλεκτρονικών Εισιτηρίων (e – Ticketing) 
 • Εφαρμογές διαχείρισης Ταυτότητας και Μητρώων Προσώπων για επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Online υπηρεσιών που περιλαμβάνουν και τη διενέργεια ασφαλών συναλλαγών
 • Εμπορικές Εφαρμογές, όπως ολοκληρωμένα συστήματα ERP, Μισθοδοσίας & HRM, CRM και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων
Πελατολόγιο

Οι πελάτες της QUBITEQ προέρχονται τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα πελατών του αθλητικού τομέα (Ομοσπονδίες, Σωματεία). Έχει συνεργαστεί με δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Πολιτισμού, με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Σιβιτανίδειος Ανωτέρα Σχολή και το ΤΕΕ Ρέντη, καθώς και με τους δήμους Πειραιά, Καστοριάς, Ζαγορίου και Κορυδαλλού.

Ενδεικτικό πελατολόγιο:
ATHENS VISION, BLUECHIP TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Ε., CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP., COMPUTER CONTROL SYSTEMS Α.Ε., CURZON SHIPBROKERS Corp., ENCODE Α.Ε., EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε., G4S Telematix Α.Ε., GLOBO TECHNOLOGIES SA, GIGE ELECTRONIC PUBLICATIONS A.E., INACCESS NETWORKS Α.Ε.Β.Ε., NCR (ΕΛΛΑΣ) ΕΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ROSOBORONSERVICE S.A., ZELITRON A.E.

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της εταιρείας για την περαιτέρω εδραίωσή της στον άκρως ανταγωνιστικό τομέα δραστηριοποίησής της, είναι:

 • η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών χαμηλού κόστους, που απευθύνονται σε διευρυμένες ομάδες χρηστών
 • η εκμετάλλευση της ευρυζωνικότητας μέσω υπαρκτών και νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών στα δίκτυα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας μέσω της διεύρυνσης του δικτύου συνεργατών και πωλήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε αγορές εκτός συνόρων 
 • η ενεργός συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα τεχνολογικής καινοτομίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας από ειδικευμένους οίκους του εξωτερικού και η συνεργασία της με υψηλού επιπέδου ερευνητές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο